Gebruik van cookies - Reservatie Parking | Q-Park

Gebruik van cookies

Uw aanvraag betreft een parking in :

  • Frankrijk
  • België
 
Zoals nagenoeg alle websites gebruiken wij cookies om u een meer gepersonaliseerde service op onze website te bieden. Zonder cookies zouden wij niet alle functies van deze website kunnen aanbieden.

Een cookie is een reeks karakters die informatie bevatten die wij via uw internetbrowser overzetten op de harde schijf van uw computer zodat onze website u kan herkennen. Cookies kunnen niet gebruikt worden om u persoonlijk of op naam te identificeren. Over het algemeen bevatten ze de naam van het domein waarvan de cookie afkomstig is, de “levensduur” van de cookie en een waarde, die meestal een uniek cijfer is dat gegenereerd wordt op willekeurige wijze.
Voor meer informatie over cookies verwijzen we u graag naar http://www.allaboutcookies.org/.

Meer bepaald gebruiken wij op onze website de volgende cookies:

Cookies voor de identificatie en strikt noodzakelijk voor de goede werking van de site:

Naam: login (e-mail van de gebruiker) cookie gecrypteerd via crypt()

Naam: id_user (ID van de gebruiker) cookie gecrypteerd via crypt()

Naam: num_login_user (anti-hack controlenummer)

Cookies voor functies:

Naam: nom_user (Voornaam van de gebruiker)

Analytische cookies:

Naam: __utma => Analytische Cookie (Google Analytics) die bijhoudt hoe vaak u de website bezocht hebt.

Naam: __utmb and __utmc => Analytische Cookie (Google Analytics) ) die berekent hoeveel tijd u bij elke sessie op de website bent gebleven.

Naam: __utmz => Analytische Cookie (Google Analytics) ) die nagaat welke zoekmachine en welke zoektermen u gebruikt hebt om onze website te vinden.

Volgens de geldende wetgeving moeten wij uw toestemming vragen voor het gebruik van cookies. Door onze website te blijven gebruiken, aanvaardt u het gebruik van cookies die het onder meer mogelijk maken om u een betere service te bieden. De cookies die we gebruiken zijn ontworpen om u maximaal te laten genieten van de mogelijkheden van onze website.

Als u evenwel geen cookies wenst te ontvangen, kunt u gemakkelijk de instellingen van uw browser instellen om cookies te weigeren of u te melden wanneer u er een nieuwe ontvangt. Daarvoor moet u de geavanceerde instellingen van uw browser wijzigen. Als u cookies deactiveert, is het mogelijk dat u bepaalde interactieve functies van onze website niet kunt gebruiken. Om ten volle te kunnen genieten van de volledige site, bevelen wij u aan om ze geactiveerd te laten. Indien u meer instructies wenst om geen cookies te laten installeren in uw webbrowser, verwijzen we u naar: http://www.allaboutcookies.org/ of naar de pagina http://www.cnil.fr/vos-droits/vos-traces/les-cookies/
Zoals de meeste Internetsites maken wij gebruik van cookies om U een meer persoonlijke webservice te kunnen aanbieden. Het zou onmogelijk zijn om de talrijke functionaliteiten van de website in werking te stellen zonder cookies te gebruiken.

Een cookie is een ketting van karaktertekens die informatie inhoudt en die wij via uw webbrowser overbrengen op de harde schijf van uw computer, opdat de website U zou kunnen herkennen. Cookies mogen niet worden gebruikt om U persoonlijk of met naam te identificeren. In het algemeen omvatten zij de domeinnaam waar het cookie vandaan komt, de "levensduur" van de cookie en een waarde, normalerwijze een uniek getal, die op aleatoire wijze aangemaakt werd. Voor meer informatie over cookies, verwijzen wij U naar de Commissie voor de bescherming van de persoonlijke levenssfeer en naar de FOD Economie.

Wij gebruiken meer bepaald volgende cookies op onze website :

Cookies gebruikt ter identificatie en strikt noodzakelijk voor de goede werking van de website :

Naam : login (email van de gebruiker) cookie geëncrypteerd via crypt()
Naam : id_user (ID van de gebruiker) cookie geëncrypteerd via crypt()
Naam : num_login_user (antihack controlenummer)

Functionaliteitscookies:

Naam : naam_user (Voornaam van de gebruiker)

Analytische cookies:

Naam : __utma => Analytische cookie (Google Analytics) die opspoort hoeveel keren U de website bezocht heeft.

Naam : __utmb and __utmc => Analytische cookie (Google Analytics) die berekent hoeveel tijd U bij elke sessie op de website bent gebleven.

Naam : __utmz => Analytische cookie (Google Analytics) die opspoort welke zoekmotor U heeft gebruikt en welke zoektermen U gebruikt heeft om de website te vinden.

Volgens de toepasselijke wetgeving zijn wij ertoe verplicht U om uw instemming te verzoeken om cookies te mogen gebruiken. Door verder op onze website te blijven surfen, aanvaardt U het gebruik van de cookies die ons in staat zullen stellen U een betere dienst te verlenen. De door ons gebruikte cookies werden ontworpen om U in staat te stellen maximaal gebruik te kunnen maken van de door onze website geboden functionaliteiten.

Indien U evenwel geen cookies wenst te onvangen, kunt U op eenvoudige wijze uw webbrowser instellen op het weigeren van cookies of op het melden van iedere ontvangst van een cookie. Om de parameters van uw webbrowser te wijzigen, moet U naar de geavanceerde instellingen gaan. U kunt eveneens reeds bestaande cookies wissen in de geavanceerde instellingen. Het is echter mogelijk dat U niet alle interactieve functies van onze website kunt gebruiken, eenmaal de cookies gedesactiveerd zijn. Om van onze website maximaal gebruik te kunnen maken, raden wij U dan ook aan de cookies geactiveerd te laten.