Algemene verkoopsvoorwaarden - Reservatie Parking | Q-Park

Algemene Verkoopsvoorwaarden

Uw aanvraag betreft een parking in :
  • Frankrijk
  • België
 
De huidige algemene verkoopsvoorwaarden gaan over de online verkoop van reserveringsaanbiedingen van parkeerplaatsen op de website www.q-park-resa.fr door de groep Q-Park via het bedrijf Q-PARK France, een vereenvoudigde vennootschap met aandelen en een kapitaal van € 7.067.136, met maatschappelijke zetel te 1 rue Jacques-Henri Lartigue, 92130 Issy-les-Moulineaux, en verschillende andere filialen, hierna ‘Q-Park’ genoemd.

ARTIKEL 1 - DEFINITIES, TOEPASSINGSVELD

1.1 Definitie
“Bestelling” betekent elke reservering van parkeerplaatsen die is uitgevoerd en bevestigd door de Gebruiker op de website www.q-park-resa.fr

"Parking" betekent een of meerdere parking(s) die worden uitgebaat door de groep Q-PARK waarin de gebruiker van een of meerdere online services kan genieten. Deze parkings en hun eigenschappen worden op de site beschreven.

“Service” betekent de reserveringsformules voor parkeerplaatsen voor lichte voertuigen, ter plaatse uitgebaat door Q-PARK en eveneens de online betalingen. Dit heeft geen betrekking op de verkoop van abonnementen, die onder hun eigen Algemene Voorwaarden vallen.

"Site" betekent de online verkoopssite www.q-park-resa.fr

“Gebruiker” betekent elke gebruiker van de Service, professioneel, niet-professioneel of consument, die juridisch in staat is om contracten af te sluiten en, indien dit het geval is, gerechtigd is om de rechtspersoon te vertegenwoordigen die een Service op de Site gebruikt.

1.2 Toepassingsgebied
Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben als doel de voorwaarden en bepalingen te definiëren die van kracht zijn bij het leveren en aankopen van Services op de Site (reservering van parkeerplaatsen). Ze gelden voor elke Bestelling die online wordt geplaatst door elke Gebruiker en geaccepteerd door Q-PARK door middel van een elektronische bevestigingse-mail van de Bestelling.

Deze Algemene Verkoopsvoorwaarden hebben geen betrekking op de verkoop van abonnementen, die onder hun eigen Algemene Voorwaarden vallen.

De Bestelling van een Service is voorbehouden voor Gebruikers die deze Algemene Verkoopsvoorwaarden volledig hebben gelezen en deze hebben geaccepteerd door het bijbehorende vakje aan te vinken. Zonder deze te accepteren, kan de Bestelling en de aankoop niet worden voltooid.

Bijgevolg is er voor het voltooien van een Bestelling op de Site een uitdrukkelijke acceptatie vereist van de Gebruiker van deze Algemene Verkoopsvoorwaarden.

Q-PARK behoudt het recht om deze Algemene Verkoopsvoorwaarden op elk moment aan te passen zonder voorafgaande kennisgeving, waarbij dergelijke aanpassingen niet van toepassing zijn op bestellingen die eerder werden geplaatst. Q-PARK raadt de Gebruiker aan deze Algemene Verkoopsvoorwaarde op te slaan en/of af te drukken.

ARTIKEL 2 - BESCHRIJVING VAN DE SERVICES

Overeenkomstig artikels L 111 - 1 en L 111-2 van de Franse Code de la consommation, worden alle specifieke eigenschappen van de beschikbare Services vermeld op de Site zodat de Gebruiker vóór de validering van de Bestelling de noodzakelijke informatie heeft over de Service die hij wil aankopen;

De aanbiedingen van Services van Q-PARK op de Site zijn geldig in de mate van de beschikbare voorraad in de Parkings die deze Services aanbieden en voor de maximale duur die op de Site wordt vermeld.

De beschikbare Services op de Site zijn de volgende:
Onepass: aangepaste parkeeroplossing om een voertuig gedurende een vooraf bepaalde duur te parkeren. Het verlaten van de parking is definitief, zelfs indien dit gebeurt vóór het einde van de vermelde reserveringsperiode op de Bestelling.
Multipass: flexibele parkeeroplossing waarmee kan worden geparkeerd gedurende een vooraf bepaalde duur en waarmee naar wens in en uit de parking kan worden gereden. De Multipass is strikt persoonlijk en mag in geen geval worden doorgegeven. Elk misbruik zal leiden tot de onmiddellijke intrekking van de toegang tot de Parking.Q-PARK stelt dat de beschikbare informatie op de Site, met name over de Services en hun eigenschappen, kunnen wijzigen.

De voorgestelde Services op de Site geven de garantie dat u een parkeerplaats vindt in de gekozen parking tot het einde van de reserveringsperiode die in de Bestelling is vermeld. Behalve indien dit specifiek op de Site wordt vermeld voor een bepaalde Parking, wordt er geen specifieke parkeerplaats gereserveerd. De Gebruiker mag op de eerst beschikbare plaats parkeren.

Indien de Gebruiker de Service van de Bestelling niet gebruikt tijdens de gegarandeerde reserveringsperiode, wordt er geen terugbetaling uitgevoerd. Er kan evenmin een terugbetaling worden uitgevoerd voor een definitief vertrek vóór het einde van de reserveringsperiode die op de Bestelling wordt vermeld.

ARTIKEL 3 - MODALITEITEN VAN DE BESTELLING

3.1- Verloop
De verschillende stappen van een Bestelling worden gedetailleerd vermeld op de Site gedurende de gehele Bestelling.

Door de verschillende delen van de Site te doorlopen kan de Gebruiker de gewenste Service in zijn winkelmandje plaatsen door te klikken op ‘Bestellen en betalen’.

De Gebruiker kan op elk moment en tot de bevestiging van de Bestelling van mening veranderen en de gekozen Service verwijderen uit het winkelmandje.

De Gebruiker heeft de mogelijkheid om een overzicht van zijn Bestelling en de totaalprijs te bekijken en indien nodig deze aan te passen voor hij de Bestelling definitief bevestigt om aan te geven dat hij akkoord is. De parkeerplaatsen zijn slechts gegarandeerd wanneer de betaling van de Bestelling is uitgevoerd.

Q-PARK is niet verantwoordelijk voor invoerfouten van de Gebruiker. Wanneer de gewenste Service aan het winkelmandje is toegevoegd, bevestigt de Gebruiker zijn Bestelling door:
• alle gevraagde informatie in te voeren;
• zonder voorbehoud akkoord te gaan met alle Algemene Verkoopsvoorwaarden;
• de betaling uit te voeren.
Wanneer de Klant de Bestelling bevestigt door te klikken op de knop ‘Bestellen en betalen’, gaat de Gebruiker akkoord met de prijs en de kenmerken van de Dienst die hij aankoopt en is de Gebruiker verplicht te betalen voor de Dienst.

Wanneer de Bestelling is gevalideerd, kan deze niet meer worden aangepast.
Door een reservering uit te voeren, accepteert de Gebruiker dat hij e-mails zal ontvangen van Q-Park met informatie over zijn reservering.

3.2 – Bevestiging van de bestelling
Q-PARK zal een bevestigingsmail voor de Bestelling verzenden met daarin de essentiële details, zoals de aangekochte Dienst, het aantal, de prijs, de reservatiedatum voor de parkeerplaats in de geselecteerde Parking, de duur van de reservatie (datum en uur van aankomst en datum en uur van vertrek) en het adres van de Parking.

In deze bevestigingsmail wordt ook het volgende vermeld: Voor reservaties op Parkings die zijn uitgerust met een systeem voor nummerplaatherkenning wordt de nummerplaat vermeld die de Gebruiker heeft opgegeven om toegang te krijgen tot de parking, alsook een toegangscode om toegang tot de Parking te krijgen indien het systeem voor nummerplaatherkenning niet werkt; of

Voor reservaties op Parkings zonder systeem voor nummerplaatherkenning, wordt een QR-code verleent waarmee de Gebruiker toegang krijgt tot de Parking.

De QR-code en toegangscode die worden opgegeven bij de bevestiging van de Bestelling zijn strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker deze bij te houden tot gebruik in de Parking. Q-Park is niet verantwoordelijk wanneer een derde de codes gebruikt of in geval van frauduleus gebruik door toedoen van de Gebruiker zelf.

Voor elke betaling volgt een factuur.

Q-Park raadt de Gebruiker aan deze bevestigingsmail goed bij te houden of af te drukken, alsook het betalingsbewijs en de factuur. In geval van toegangsproblemen op de Parking kan hiernaar gevraagd worden.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de correctheid van de gegevens die hij doorgeeft tijdens zijn Bestelling en die nodig zijn om de bevestiging van deze Bestelling te ontvangen.

Wanneer de Gebruiker deze bevestiging niet ontvangt, dient hij de Klantendienst van Q-Park te contacteren op het nummer 0810-077 275 (van maandag tot vrijdag van 9 uur tot 18 uur) of via e-mail in de rubriek Klantendienst waar hij het nummer van zijn Bestelling kan doorgeven.

In geval van controle op de Parking kan het personeel van Q-Park vragen naar de bevestiging van de Bestelling in elektronische vorm of op papier.

ARTIKEL 4 - GEBRUIKSVOORWAARDEN VAN DE SERVICE

4.1 – Toegang met een QR-code
Nadat de Bestelling is doorgestuurd, ontvangt de Gebruiker een e-mail op het adres dat hij heeft opgegeven. Deze e-mail zal een QR-code bevatten.

Wanneer de Gebruiker aan de ingang van de parking aankomt (op het voorziene uur van de reservering), moet hij de QR-code die hij ontving bij zijn reservering voor de optische lezer houden. Het ticket dat bij de Bestelling hoort, wordt vervolgens afgedrukt (hierna het ‘Ticket’ genoemd). De Gebruiker moet het ticket bijhouden. Dit ticket is vereist om de voetgangerstoegang te openen bij terugkeer.

Zonder QR-code heeft de Gebruiker geen toegang tot de Parking. De code is dus onmisbaar om toegang te krijgen tot de Service en de Gebruiker heeft geen recht op een schadevergoeding of terugbetaling.

Wanneer de Gebruiker bij zijn vertrek niet het voorziene vertrekuur heeft overschreden, volstaat het om het Ticket in te voeren aan de hefboom aan de uitgang om de Parking te verlaten. Q-PARK raadt Gebruikers aan om hun ticket zorgvuldig bij te houden omdat dit onmisbaar is voor toegang tot de Parking via de voetgangerstoegang.

Indien de gebruiker zijn Ticket verliest moet deze de bevestigingse-mail van zijn Bestelling voorleggen om te bewijzen dat de Prijs van de Services is betaald en om een vervangend uitrijticket te ontvangen.

Bij verlies van de bevestigingse-mail van de Bestelling kan er geen uitrijticket worden bezorgd aan de Gebruiker, die vervolgens het geldende tarief van de Parking zal moeten betalen.

Gebruikers worden eraan herinnerd dat ze de bevestigingse-mail en het parkeerticket van de ingang zorgvuldig moeten bijhouden aangezien ze deze nodig hebben om de Parking te verlaten.

Een eerdere aankomst en later vertrek worden ter plaatse verrekend aan de automatische kassa’s of aan de uitgang met bankkaart of ‘carte GR’. Er wordt een tolerantie (niet-aangerekende tijd) van 15 minuten toegestaan.

Overschrijdingen worden aangerekend aan het geldende tarief in de parking. Elk begonnen uur moet worden betaald.

4.2 – Toegang door nummerplaatherkenning
Zodra de Bestelling is afgerond, ontvangt de Gebruiker een e-mail op het adres dat hij heeft opgegeven. Deze e-mail bevat de nummerplaat die de Gebruiker heeft opgegeven tijdens de Bestelling, alsook een toegangscode die de Gebruiker zal moeten gebruiken wanneer het systeem voor nummerplaatherkenning defect is.

Wanneer de Gebruiker bij de ingang van de parking aankomt (op het voorziene uur), zal zijn nummerplaat die hij vooraf heeft geregistreerd automatisch worden herkend door het systeem voor nummerplaatherkenning.

Bij vertrek hoeft de Gebruiker enkel naar buiten te rijden langs het systeem voor nummerplaatherkenning.

Wij herinneren de Gebruiker er nogmaals aan de bevestigingsmail zorgvuldig te bewaren.

Vroegtijdige aankomst of laattijdig vertrek (hierna de ‘Overschrijdingen’ genoemd) worden gefactureerd en gedebiteerd volgens artikel 6.2 hieronder en op basis van het uurtarief van toepassing op de Parking.

Er is een tolerantie (niet-gefactureerde tijd) van 15 minuten.

Elk begonnen uur wordt aangerekend. Bij de afronding en samenvatting van de Bestelling ontvangt de Gebruiker de tarieven voor Overschrijdingen. Aanbevolen wordt deze informatie goed bij te houden of af te drukken. Wanneer de tarieven voor Overschrijdingen verhogen na het afronden van de Bestelling en voor de aankomst in de Parking, gelden de tarieven voor Overschrijdingen die van toepassing waren op de dag van de Bestelling.

Het parkeren geschiedt volgens het interne parkeerreglement op eigen risico van Gebruiker. De dienst van Q-Park vormt in geen geval een bewakings- of bewakingsdienst voor het voertuig. Het recht dat wordt verleend door de Dienst waarop de Gebruiker zich heeft geabonneerd, komt overeen met een parkeerrecht en niet met een recht om het voertuig te bewaren of neer te leggen.

ARTIKEL 5 - ANNULERING

De gebruiker kan kiezen voor de betalende annuleringsoptie waarmee hij zijn Bestelling zonder reden kan annuleren vanuit zijn Persoonlijke ruimte in het gedeelte ‘Mijn reservering’. Dit gebeurt door de aanvraag te activeren door te klikken op ‘Mijn reservering annuleren’ tot middernacht (23.59) van de dag voorafgaand aan de geplande aankomstdatum van de Bestelling. De prijs van de Bestelling (met de optie Annulering in mindering gebracht) wordt na 30 dagen terugbetaald. Er wordt € 7 beheerskosten aangerekend.

De annuleringsoptie kan alleen worden gekozen bij de Bestelling van een parkeerduur van langer dan 24 uur. De prijs wordt berekend volgens de voorziene parkeerduur (€ 1 + 5% van de parkeerkost).

Indien de Gebruiker niet kiest voor de annuleringsoptie, kan hij zijn Bestelling ten laatste 72u voor de voorziene aankomstdatum in de Bestelling annuleren zijn Persoonlijke ruimte in het gedeelte Reserveringen. In dat geval wordt 50% van de prijs van de Bestelling binnen de 30 dagen terugbetaald, mits een beheerkost van € 7.

Gebruikers die een Expressbestelling (Bestelling zonder een account aan te maken op de website) doorgeven, kunnen niet terugvallen op de annulatievoorwaarden in dit artikel.

ARTIKEL 6 - FINANCIËLE VOORWAARDEN EN BETAALWIJZE

6.1 – Prijs
De prijs van de Services op de Site is uitgedrukt in Euro en is inclusief BTW.
De prijs kan variëren naargelang de gekozen reserveringsformule, die regelmatig verandert door het gevoerde tariefbeleid in de betrokken parking en dat wordt bepaald in het kader van de relaties met medecontractanten van Q-Park (territoriale gemeenschappen, enz.)

Q-PARK behoudt het recht om de prijzen op elk moment en zonder voorafgaande kennisgeving te wijzigen. De prijs van de Bestelling van de Gebruiker blijft de prijs die wordt vermeld in het overzicht van zijn winkelmandje bij de bevestiging van de Bestelling.

De prijs houdt rekening met de toepasbare BTW op het moment van de Bestelling evenals eventuele promocodes waar de Gebruiker kan van genieten en die tijdens het bestelproces zijn ingevoerd.

6.2 – Betaling
De Prijs van de Service (en indien van toepassing van de optie Annulering) wordt bij de Bestelling uitsluitend en volledig met bankkaart betaald (kaarten van het netwerk Carte Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard) door middel van een beveiligd betalingssysteem.

Eventuele Overschrijdingen (vroegtijdige aankomst op of laattijdig vertrek uit een Parking met systeem voor nummerplaatherkenning) worden gedebiteerd van de kaart die werd opgegeven bij de Bestelling van de Dienst. Daarom moet de Gebruiker bij het doorgeven van de Bestelling een vakje aanvinken waarbij hij ermee akkoord gaat dat zijn kaart wordt gebruikt om zijn reservatie en, in geval van Overschrijding, alle bijkomende kosten volgens het uurtarief dat van toepassing is op het moment van de reservatie te betalen.

Bovendien ontvangt de Gebruiker na het verlaten van zijn parkeerplaats een mail met daarin de duur van en het bedrag voor Overschrijdingen dat van zijn bankkaart zal worden gedebiteerd en het moment waarop dat zal plaatsvinden.

Zodra het bedrag voor Overschrijdingen werd gedebiteerd, ontvangt de Gebruiker een tweede e-mail om te bevestigen dat de betaling goed werd ontvangen. Via de link in deze mail krijgt de Gebruiker ook toegang tot de factuur voor Overschrijdingen.

6.3 – Promocodes
Als de Gebruiker een kortingscode wil opgeven, moet hij de vereiste velden voor die kortingscode invullen. Gebruikers die een kortingscode willen opgeven, moeten het veld ‘Kortingscode’ invullen tijdens het doorgeven van de Bestelling en vervolgens op 'OK’ klikken.

Elke promocode is slechts geldig gedurende een bepaalde periode, kan niet worden omgeruild voor geld en kan niet worden terugbetaald.

ARTIKEL 7 - BEËINDIGINGSRECHT

De Gebruiker heeft, indien het om een fysieke, niet-professionele persoon gaat, het recht om af te zien van de aankoop overeenkomstig de bepalingen van artikel L 221 - 18 van de Franse Code de la consommation. Dit recht kan worden uitgeoefend binnen de veertien (14) dagen vanaf de datum van de Bestelling door de Gebruiker, zonder dat hiervoor een reden moet worden opgegeven of een schadevergoeding moet worden betaald, door een e-mail te sturen naar de Klantendienst van Q-PARK via de pagina Klantendienst op de websitewww.q-park-resa.fr, en te klikken op het gedeelte ‘Aanvraag beëindiging’.

Deze e-mail moet het betreffende reserveringsnummer bevatten en de gegevens van de aanvrager (naam, voornaam, e-mail). Indien de periode verstrijkt op een zaterdag, zondag, feestdag of een stakingsdag, wordt deze periode verlengd tot de eerstvolgende werkdag.

Indien de gebruiker zijn beëindigingsrecht uitoefent in de hierboven vermelde omstandigheden, zal Q-Park hem in dat geval de betaalde bedragen terugbetalen binnen uiterlijk veertien (14) dagen na de datum waarop Q-Park op de hoogte is gebracht van de beslissing van de Gebruiker, met uitzondering van eventuele retourkosten van de toegangskaart die ten laste zijn van de Gebruiker. De bedragen worden terugbetaald op de bankrekening die overeenstemt met de gebruikte bankkaart (beveiligde transactie) of cheque.

Indien de Gebruiker de Service dan toch wil gebruiken voordat de vermelde periode van veertien (14) dagen is verstreken (en wanneer de Bestelling eerder is uitgevoerd dan de datum waarop de Gebruiker heeft gevraagd de Bestelling af te sluiten), moet deze Q-Park hiervan op de hoogte brengen en aangeven dat hij wil beschikken over zijn toegangspass tot de parking vóór de eerder vermelde periode is verstreken, ongeacht de effectieve gebruiksdatum hiervan door de Gebruiker.

Overeenkomstig artikel L 221-25 van de Franse Code de la consommation moet de Gebruiker die zijn beëindigingsrecht uitoefent voor een contract waarvan de uitvoering is begonnen vóór zijn uitdrukkelijke vraag, nog voor het einde van de periode voor de beëindiging aan Q-Park de som betalen die overeenkomt met het gedeelte van de service die deze heeft gebruikt tot de communicatie van de Gebruiker naar Q-Park met de vraag om het contract te beëindigen.

Overeenkomstig artikel L 221-28 van de Franse Code de la consommation mag het beëindigingsrecht niet worden uitgevoerd voor contracten die volledig zijn uitgevoerd vóór het einde van de periode voor beëindiging en waarvan de uitvoering is begonnen na uitdrukkelijke voorafgaande goedkeuring van de Gebruiker en uitdrukkelijke afstand van zijn beëindigingsrecht.

ARTIKEL 8 - VERANTWOORDELIJKHEID EN GARANTIES

Q-PARK doet alle mogelijke inspanningen om de Gebruiker toegang te geven tot de Service. Toch kunnen er onderbrekingen van de Service optreden, met name in de volgende situaties:
• in geval van afwijkingen, fouten en/of bugs in de software van de toegangspalen op de Parking, is het mogelijk dat de QR-code of de nummerplaat niet juist worden gelezen;
• indien een onderbreking nodig is om defecten, fouten of bugs te corrigeren;
• indien het toegangssysteem van de Parking defect is of niet correct werkt.In dat geval krijgt de Gebruiker een foutbericht te zien.

Q-PARK is in geen geval verantwoordelijk voor een onjuiste werking van software van derden.

Q-PARK is in geen geval verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade, voorzien of onvoorzien (met inbegrip van het verlies van winst of van een kans) die voorkomt uit het leveren en/of gebruik of de totale of gedeeltelijke onmogelijkheid om de Service te gebruiken omwille van redenen buiten de wil van Q-PARK om en/of indien het om een geval van overmacht gaat.

Q-PARK is niet verantwoordelijk voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade van het niet naleven van (een deel van) deze Algemene Verkoopsvoorwaarden door de Gebruiker of door een derde of door overmacht zoals bepaald door de wetgeving.

ARTIKEL 9 - GESCHILLEN

9.1. Klachten
Elke vraag om informatie of verduidelijking en eventuele klachten moeten worden gericht aan de Klantendienst van Q-Park Résa via e-mail met behulp van het contactformulier van het gedeelte Klantendienst of met de post naar het volgende adres: Service Clients Q-Park 1 rue Jacques-Henri Lartigue, 92130 Issy-les-Moulineaux.

9.2. Geldend recht en competentie
De huidige algemene voorwaarden zijn onderhevig aan het Franse recht. Bij geschillen van een professionele Gebruiker die een plaats heeft gereserveerd om te voldoen aan zijn behoeften betreffende zijn professionele activiteiten die niet via minnelijke schikking worden opgelost, zal elke juridische actie uitsluitend onder de bevoegdheid vallen van de Handelsrechtbank van de maatschappelijke zetel van Q-Park. In andere gevallen zal, indien er geen minnelijke schikking is, elke juridische actie voor de bevoegde rechtbanken worden gebracht volgens de regels van het algemeen recht.

9.3. Remediëring
De gebruiker wordt, in overeenstemming met artikel L211-3 van de Franse Code de la consommation, op de hoogte gebracht van de mogelijkheid om in geval van bezwaar een procedure te starten voor de gebruikelijke remediëring of elke andere alternatieve wijze om het geschil te beslechten.

De gebruiker moet vooraf een schriftelijke klacht hebben gestuurd naar de Klantendienst van Q-Park Résa.

De gebruiker moet zijn verzoek indienen bij de CNPA-bemiddelaar, waarvan de contactgegevens en de verwijzingsprocedures beschikbaar zijn via de volgende link: http://www.mediateur-cnpa.fr/, met inachtneming van de ontvankelijkheidsvoorwaarden van zijn dossier en binnen een termijn van minder dan één jaar vanaf de datum van zijn schriftelijke klacht bij de Q-Park Customer Service.

ARTIKEL 10 - BESCHERMING VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Overeenkomstig artikel 32 van de Franse Loi Informatique et Libertés van 6 januari 1978, aangepast door de wet 2004-801 van 6 augustus 2004, worden de vereiste gegevens om Bestellingen te behandelen en uit te voeren aangeduid met een asterisk op de pagina’s van de Site.

Andere informatie is optioneel, of betreft informatie over de interesses van de Gebruiker voor aanbiedingen die deze kan ontvangen, om de Gebruiker beter te leren kennen en om de diensten te verbeteren die hem worden voorgesteld.

De informatie die door de Gebruiker wordt bezorgd in het kader van het gebruik van de Site is bestemd voor Q-PARK France en bedrijven van de Q-PARK groep.

Indien de Gebruiker uitdrukkelijk het principe heeft geaccepteerd, kan Q-PARK deze via e-mail informatie toesturen die is bestemd om de Services en de Site beter te leren kennen, evenals promo-aanbiedingen.

De persoonlijke gegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt door Q-PARK voor de werking van Bestellingen en de toekenning van promocodes.
Overeenkomstig de aangepaste Franse Loi Informatique et Libertés van 6 januari 1978, beschikt de Gebruiker op elk moment over het recht om de gegevens over hem te bekijken, aan te passen, te corrigeren of te verwijderen. Deze kan dit recht uitoefenen door contact op te nemen met de Klantendienst van Q-Park 1 rue Jacques-Henri Lartigue, 92130 Issy-les-Moulineaux. Bij elk verzoek moet een fotokopie van een identiteitsbewijs zijn gevoegd.

Laatst bijgewerkt 03/09/2018
Deze algemene verkoopvoorwaarden zijn van toepassing op de on-line verkoop van reserveringen van parkeerplaatsen door de groep Q-Park aangeboden op de website www.q-park-resa.fr, via de vennootschap Q-Park Belgium, naamloze vennootschap waarvan de maatschappelijke zetel gevestigd is te 1930 Zaventem, Belgicastraat, 3 bus 6, KBO 0471.121.080 en haar verscheidene dochterondernemingen, hiena samen genoemd "Q-PARK".

ARTIKEL 1 - DEFINITIES, TOEPASSINGSGEBIED

1.1 Definities
"Bestelling" betekent iedere reservering geplaatst en bevestigd door de Gebruiker op de internetsite www.q-park-resa.fr.
"Parking" duidt op één van de parkings uitgebaat door een vennootschap van de groep Q-PARK waarin de Gebruiker kan genieten van één of meer on-line diensten. Deze parkings evenals hun kenmerken worden op de website in detail opgegeven.
"Diensten" betekent de diensten (parkeerformules) die door Q-PARK op de website worden aangeboden, en die bestaan uit de on-line reservering van parkeerplaatsen voor lichte voertuigen op een Parking, evenals de online betaling ervan.
"Site" duidt op de internet site voor online verkoop www.q-park-resa.fr
"Gebruiker" duidt op iedere gebruiker van de Site, beroeps- of eindgebruiker, die surft, kennis neemt van een dienst en die een Dienst die op de Site wordt aangeboden, bestelt en koopt.

1.2 Toepassingsgebied
Deze Algemene Verkoopvoorwaarden hebben tot voorwerp de voorwaarden en modaliteiten van toepassing op de levering en de aankoop van de Diensten op de Site te definiëren. Zij zijn van toepassing op elke Bestelling on-line geplaatst door een Gebruiker en aanvaard door Q-PARK door middel van de verzending van een e-mail ter bevestiging van de Bestelling.

De Bestelling van een Dienst is voorbehouden aan de Gebruikers die kennis hebben genomen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden in hun integraliteit, deze hebben aanvaard, en het overeenstemmende vakje hebben aangevinkt door erop te dubbelklikken. Zonder deze aanvaarding kan de Bestelling niet worden afgehandeld en is de aankoop technisch onmogelijk.

Bijgevolg geldt de beëindiging van het Bestelproces op de Site als uitdrukkelijke aanvaarding van onderhavige Algemene Verkoopvoorwaarden door de Gebruiker.

Q-PARK behoudt zich het recht voor deze Algemene Verkoopvoorwaarden op ieder ogenblik en zonder opzeggingstermijn te wijzigen. Hierbij weze het duidelijk gesteld dat deze wijzigingen niet van toepassing zullen zijn op de Bestellingen geplaatst vóór deze wijzigingen. Q-PARK raadt de Gebruiker aan om deze Algemene Verkoopvoorwaarden op te slaan en/of af te printen.

1.3 Algemene
Voorwaarden van toepassing op éénmalige parkeercontracten.

Behoudens andersluidende bepaling in deze algemene voorwaarden, zijn de "Algemene Voorwaarden van toepassing op éénmalige parkeercontracten" van Q-PARK van toepassing op alle Bestellingen van de Gebruiker. Deze Algemene Voorwaarden van toepassing op éénmalige parkeercontracten zijn terug te vinden op de website van Q-PARK (www.q-park.be - "zie Contact") en worden geacht te zijn gekend en aanvaard door de Gebruiker.

1.4 Geldigheid of nietigheid
De ongeldigheid of nietigheid van één van de bepalingen van deze Algemene Verkoopvoorwaarden, zal nooit de ongeldigheid of de nietigheid van de gehele Algemene Verkoopvoorwaarden met zich meebrengen. Een ongeldige of nietige bepaling zal, zelfs stilzwijgend, worden vervangen door een gewijzigde gelijkaardige bepaling.

ARTIKEL 2 - BEKWAAMHEID

Om de Diensten op de website te kunnen bestellen, moet de Gebruiker, indien het een natuurlijke persoon betreft die in eigen naam optreedt of in naam van een rechtspersoon, meerderjarig zijn en in rechte bekwaam zijn om zich te verbinden en om de Site te gebruiken in overeenstemming met huidige Algemene Verkoopvoorwaarden.

De Gebruiker is financieel aansprakelijk voor het gebruik van de Site zowel voor eigen rekening als voor rekening van derden, hierbij inbegrepen minderjarigen. De Gebruiker waarborgt de waarheidsgetrouwheid en de juistheid van de informatie op de Site ingevoerd.

Een bedrieglijk gebruik van de Site of een gebruik dat in strijd zou zijn met deze Algemene Verkoopvoorwaarden, rechtvaardigen dat aan de Gebruiker op ieder ogenblik de toegang tot de Diensten op de Site wordt ontzegd zelfs indien hij zijn Bestelling zou hebben bevestigd en dit onverminderd het recht van Q-PARK om vervolgingen in te stellen voor de bevoegde rechtbanken.

ARTIKEL 3 - BESCHRIJVING VAN DE DIENSTEN

Overeenkomstig de artikelen VI.2 en VI.45 van het Wetboek van economisch recht worden alle bijzondere kenmerken van de beschikbare Diensten voorgesteld op de Site teneinde de Gebruiker in staat te stellen kennis te nemen van de essentiële informatie over de Dienst die hij wenst aan te kopen alvorens zijn Bestelling te bevestigen.

De Diensten door Q-PARK op de Site aangeboden zijn slechts geldig zolang de beschikbare voorraad strekt bij de Parkings waar de Diensten betrekking op hebben en voor de maximale duurtijden die op de Site worden aangeboden. De Diensten die op de Site beschikbaar worden gesteld, zijn de volgende:

"Onepass" : parkeeroplossing om een voertuig te parkeren gedurende een op voorhand bepaalde tijdsduur. Het verlaten van de Parking is definitief, zelfs indien dit gebeurt voor het verstrijken van de in de Bestelling gereserveerde parkeerperiode.

"Multipass" : flexibele parkeeroplossing die het toelaat om te parkeren gedurende een op voorhand bepaalde tijdsduur, en om in en uit te rijden zo vaak als men het wenst. De Multipass is strikt persoonlijk en mag in geen enkel geval worden overgedragen. Ieder bedrieglijk gebruik ervan zal de onmiddellijke ontzegging van de toegang tot de Parking tot gevolg hebben.

Q-PARK verduidelijkt hierbij dat de beschikbare informatie op de Site, meer bepaald deze in verband met de Diensten en hun kenmerken, voor evolutie vatbaar zijn.

De Diensten die op de Site worden aangeboden, staan het toe zekerheid te hebben om een parkeerplaats te zullen vinden tot aan het einde van de reserveringsperiode zoals vermeld in de Bestelling. Behoudens specifieke aanduiding van een bepaalde parkeerplaats op de Site, wordt de reservering van een parkeerplaats niet geconcretiseerd. De Gebruiker parkeert zich op de eerste vrije plaats.

Geen enkele terugbetaling zal plaatsvinden indien de Gebruiker de bestelde Dienst gedurende de gereserveerde tijdsduur niet gebruikt. Ook zal geen enkele terugbetaling plaatsvinden indien de Gebruiker de Parking definitief verlaat vóór het einde van de gereserveerde tijdsduur zoals vermeld in de Bestelling.


ARTIKEL 4 - GEBRUIKSVOORWAARDEN

De Diensten die op de Site worden aangeboden, zijn voorbehouden aan de Gebruikers die een persoonlijke account hebben aangemaakt en die beschikken over een e-mailadres waarop zij de bevestiging van de Bestelling kunnen ontvangen.

Wanneer U bij de ingangspaal van de Parking aankomt (op het in uw Bestelling voorziene uur), dient U de U bij de Bestelling meegedeelde QR-code voor de optische lezer te houden. Het parkeerticket, dat overeenstemt met uw Bestelling, wordt afgegeven. Neem uw ticket en houdt het bij U, het zal immers ook dienen om de voetgangerstoegangen te ontgrendelen bij uw terugkeer.

Zonder QR-code zal de Gebruiker geen toegang kunnen verleend worden tot de Parking, zonder enig recht te kunnen doen gelden op vergoeding of terugbetaling. Deze QR-code is noodzakelijk om toegang te krijgen tot de Dienst.

Bij zijn vertrek, en indien het voorziene vertrekuur niet voorbij is, zal het voor de Gebruiker volstaan om zijn ticket in de gleuf aan de bareel van de uitgang te steken om de Parking te kunnen verlaten. Q-PARK raadt de Gebruikers aan om het ticket zorgvuldig te bewaren daar deze onmisbaar is om de Parking binnen te gaan via de voetgangerstoegangen.

In geval van verlies van zijn ticket, zal de Gebruiker de e-mail ter bevestiging van zijn Bestelling moeten voorleggen teneinde de betaling van de Dienst te bewijzen en teneinde een vervangend uitgangsticket te bekomen.

In geval van verlies van de e-mail ter bevestiging van de Bestelling, kan geen uitgangsticket overhandigd worden aan de Gebruiker, die het parkeren zal dienen te betalen aan het tarief dat op dat moment in de Parking van kracht is.

De Gebruiker wordt eraan herinnerd dat hij de e-mail ter bevestiging van de Bestelling en het parkeerticket verkregen aan de ingangspaal absoluut zorgvuldig moet bewaren omdat deze onmisbaar zijn voor de toegang tot de Parking en het verlaten ervan.

Vervroegd aankomen en te laat vertrekken wordt ter plaatse gefactureerd aan de automatische kassa's of aan de uitgangspaal - betaling met creditkaart (Visa, Mastercard, American Express). Een speling van 15 minuten wordt toegestaan (niet-gefactureerde tijd).

Overschrijdingen worden gefactureerd aan het tarief dat op dat moment van kracht is in de Parking. Elk begonnen tijdrooster wordt volledig aangerekend.

ARTIKEL 5 - INSCHRIJVING OP DE SITE - PERSOONLIJK ACCOUNT

Om de Diensten op de Site te kunnen bestellen, dient de Gebruiker een account aan te maken en moet hij daartoe de opgevraagde informatie opgeven in het inschrijvingsformulier.

De Gebruiker zal daartoe ook verklaren volledige en juiste persoonlijke gegevens te hebben opgegeven die het toelaten om in elke situatie over te gaan tot een nauwkeurige identificatie van zijn identiteit. Bij de aanmaak van zijn account, kiest de Gebruiker een gebruiksnaam (ID) en een paswoord. De Gebruiker verbindt zich ertoe om zijn gebruiksnaam en paswoord vertrouwelijk te houden.

De Gebruiker zal op elk ogenblik toegang hebben tot zijn account dankzij deze gebruiksnaam en dit paswoord. De Gebruiker is verantwoordelijk voor het geheel van de handelingen op de Site uitgevoerd met behulp van zijn gebruiksnaam en paswoord. Iedere Gebruiker die op de Site is ingeschreven, zal verbonden zijn door iedere Bestelling die werd geplaatst door middel van de opgave van zijn gebruiksnaam en paswoord, dit onder voorbehoud van het herroepingsrecht in artikel 9.

ARTIKEL 6 - MODALITEITEN VAN DE BESTELLING

6.1 Plaatsing van de bestelling
De verscheidene stappen van een Bestelling worden in detail beschreven op de Site doorheen het volledige Bestelproces.

Bij de aanvang van het Bestelproces wordt aangegeven welke betalingswijzen worden aanvaard.

De Gebruiker kan doorheen de verscheidene rubrieken van de Site surfen en hij kan de door hem gekozen Dienst in zijn aankoopmand plaatsen door op de knop "Bevestigen" te klikken.

Op ieder ogenblik en tot aan de bevestiging van de Bestelling, kan de Gebruiker van gedachten veranderen en de gekozen Dienst annuleren.

De Gebruiker zal de mogelijkheid hebben om zijn Bestelling (hierbij inbegrepen de voornaamste kenmerken van de dienst, de datum en het uur van de reservatie) en de totale prijs ervan in detail te controleren en in voorkomend geval, ze te verbeteren of te wijzigen alvorens over te gaan tot definitieve bevestiging van zijn Bestelling, hetgeen meteen zijn aanvaarding inhoudt.

Ter verduidelijking, de parkeerplaatsen worden slechts definitief voorbehouden na het betalen van de Bestelling. Q-PARK kan niet aansprakelijk worden gesteld voor de foutieve invoering van gegevens op de Site door de Gebruiker. Eenmaal dat de inhoud van de aankoopmand is bevestigd, zal de Gebruiker zijn Bestelling definitief bevestigen door :

- het geheel van de gevraagde informatie aan te vullen;
- te verklaren zonder enig voorbehoud de Algemene Verkoopvoorwaarden in hun integraliteit te aanvaarden;
- de betaling ervan uit te voeren.

De bevestiging van de Bestelling door de Gebruiker door te klikken op de knop "Bestellen en Betalen", geldt als aanvaarding van de prijs en van de kenmerken van de Dienst die de Gebruiker heeft gekocht.

Eenmaal dat de Bestelling is bevestigd, kan deze niet meer worden gewijzigd.

6.2 - Bevestiging van de Bestelling
Q-PARK zal een bevestigingse-mail verzenden die de voornaamste elementen van de Bestelling herneemt, zoals de identiteits- en adresgegevens van Q-PARK Belgium (maatschappelijke zetel, Ondernemingsnummer, telefoon, telefax en e-mailadres), de gedetailleerde opgave van de aangekochte Dienst, de totale prijs, de betalingsmodaliteiten, de datum van de reservering van de parkeerplaats in de gekozen Parking, de duur van de reservering (datum en uur van aankomst en datum en uur van vertrek), het adres van de Parking, evenals de QR-code die de Gebruiker toegang zal geven tot de Parking.

Q-PARK raadt de Gebruiker aan om deze e-mail ter bevestiging van de Bestelling, het betalingscertificaat en de factuur op te slaan of af te printen.

De Gebruiker is verantwoordelijk voor de juiste invoering van de gegevens die hij meedeelt bij het plaatsen van de Bestelling en die ervoor moeten zorgen dat hij de bevestiging van de Bestelling ontvangt. In het geval dat de Gebruiker deze bevestiging niet zou ontvangen, moet hij de Klantendienst van Q-PARK contacteren op het nummer +32 2 711 17 00 of per e-mail via de rubriek Klantendienst, opdat deze hem zijn Bestellingsnummer kan meedelen.

De QR-Code zoals meegedeeld met de bevestiging van de Bestelling, is strikt persoonlijk en vertrouwelijk. Het is de verantwoordelijkheid van de Gebruiker om deze te bewaren tot aan het gebruik in de Parking. Q-PARK zal niet aansprakelijk kunnen worden gesteld in geval van gebruik van deze code door een derde of in geval van frauduleus gebruik.

In geval van controle in de Parking, kan de bevestiging van de Bestelling worden opgevraagd door het Q-PARK personeel.

ARTIKEL 7 - ANNULERING

De Gebruiker heeft de mogelijkheid te kiezen voor de optie "annulering", die hem toelaat zijn Bestelling te annuleren zonder opgave van enige reden en dit enkel vanuit zijn Persoonlijke Ruimte in de rubriek "Mijn Reserveringen" door te klikken op "Mijn Reservering annuleren". Dit kan tot middernacht (23u59) daags voor de aankomst voorzien in de Bestelling. De prijs van de Bestelling (onder aftrek van de optie Annulering) zal hem worden terugbetaald binnen de 30 dagen, mits inhouding van beheerskosten ten bedrage van 7€.

De optie Annulering kan slechts worden genomen op het ogenblik van de Bestelling van een parkeerplaats voor een duur van meer dan 24 uur. De prijs ervan wordt berekend in functie van de voorziene parkeertijd (1€ + 5% van de parkeerkost).

Indien de Gebruiker de optie Annulering niet neemt, beschikt hij over de mogelijkheid zijn Bestelling te annuleren ten laatste 72 uur voor de aankomsttijd voorzien in de Bestelling en dit vanuit zijn "Persoonlijke Ruimte" in de rubriek "Reserveringen". In dit geval zal de prijs van zijn Bestelling hem worden terugbetaald ter hoogte van 50% en dit binnen de 30 dagen mits inhouding van 7€ beheerskosten.


ARTIKEL 8 - FINANCIËLE VOORWAARDEN EN BETALINGSWIJZE

8.1 – Prijs
De prijs voor de Diensten op de Site is opgegeven in EURO en is de prijs met alle taksen inbegrepen.

Q-PARK behoudt zich het recht voor de prijzen op ieder ogenblik te wijzigen, zonder voorafgaande verwittiging, met dien verstande dat de prijs van toepassing op de Bestelling van de Gebruiker deze blijft die was aangeduid in het overzicht van zijn aankoopmand op het ogenblik van de bevestiging van zijn Bestelling.

De prijs houdt rekening met de BTW zoals toepasselijk op de dag van de Bestelling, evenals met eventuele promotiecodes waar de Gebruiker van zou kunnen genieten en die worden meegedeeld gedurende het Bestelproces.

8.2 - Betaling
De Prijs van de gekozen Dienst (en desgevallend van de optie Annulering) wordt in totaliteit betaald bij de Bestelling, enkel en alleen door middel van een creditkaart (kaarten van het netwerk Carte Bleue, Visa, Eurocard/Mastercard) en via een beveiligd betalingssysteem.

ARTIKEL 9 - HERROEPINGSRECHT

De Gebruiker, indien het een natuurlijke persoon betreft die niet voor beroepsdoeleinden handelt, beschikt over een herroepingsrecht overeenkomstig de bepalingen van artikel VI.47 van het Wetboek van economisch recht. Dit recht kan worden uitgeoefend binnen een periode van veertien (14) dagen te rekenen vanaf de datum van de plaatsing van de Bestelling door de Gebruiker, zonder dat deze enige reden ervoor moet opgeven of enige boete moet betalen. Het verzoek tot herroeping kan worden uitgeoefend door het verzenden van een e-mail naar de Q-PARK Klantendienst en dit via de webpagina van de Klantendienst op de site www.q-park-resa.fr onder het trefwoord "Verzoek tot Herroeping". Deze e-mail moet het reserveringsnummer bevatten en de gegevens van de verzoeker (naam, voornaam, e-mail). Indien de periode voor uitoefening van dit recht verstrijkt op een zaterdag, zon- of feestdag of een stakingsdag, wordt zij verlengd tot op de eerstvolgende werkdag.

Indien de Gebruiker zijn herroepingsrecht uitoefent onder de hiervoor vermelde voorwaarden, zal Q-PARK hem in voorkomend geval de door hem betaalde bedragen terugbetalen ten laatste binnen de veertien (14) dagen volgend op de datum waarop Q-PARK op de hoogte werd gebracht van de beslissing van de Gebruiker en dit met uitzondering van de eventuele kosten voor het terugzenden van de toegangskaart die ten laste zijn van de Gebruiker. De bedragen worden gecrediteerd op de bankrekening die overeenstemt met de gebruikte creditkaart (beveiligde transactie) of per cheque.

In het geval de Gebruiker wenst gebruik te maken van de bestelde dienst voor het verstrijken van de voormelde periode van veertien (14) dagen (meer bepaald in het geval dat de datum waarop de uitvoering van de Dienst begint voorafgaat aan de datum waarop de Bestelling wordt gesloten op verzoek van de Gebruiker), zal hij verplicht zijn om Q-PARK hiervan te informeren en zal hij moeten aangeven dat hij wenst te beschikken over zijn toegangskaart tot de Parking vóór het verstrijken van voormelde periode, en dit ongeacht de datum waarop de Gebruiker de Parking effectief gebruikt.

Overeenkomstig artikel VI, 51, §3 van het Wetboek van economisch recht zal de Gebruiker, die zijn herroepingsrecht uitoefent met betrekking tot een contract waarvan de uitvoering werd aangevat op zijn uitdrukkelijk verzoek en vóór het verstrijken van de herroepingstermijn, aan Q-PARK een bedrag betalen dat overeenstemt met het aandeel van de Dienst dat gebruikt werd tot op het moment waarop hij aan Q-PARK zijn verzoek tot herroeping heeft meegedeeld.

Overeenkomstig artikel VI, 53, 1° van het Wetboek economisch recht kan het herroepingsrecht niet worden uitgeoefend met betrekking tot contracten die volledig werden uitgevoerd voor het einde van de herroepingstermijn en waarvan de uitvoering werd aangevangen nadat de Gebruiker daartoe zijn uitdrukkelijk voorafgaand akkoord heeft gegeven heeft en nadat hij heeft verzaakt aan zijn herroepingsrecht.

ARTIKEL 10 - AANSPRAKELIJKHEID EN WAARBORGEN

Aan de Gebruiker worden geen waarborgen verleend aangaande :

- de afwezigheid van onregelmatigheden, vergissingen en bugs die van aard zijn het surfen op de Site of de werking van een functionaliteit van de Site te verstoren; of
- de mogelijkheid deze onregelmatigheden, vergissingen of bugs te verhelpen; of
- de afwezigheid van het stilvallen of van onderbrekingen in de werking van de Site ; of
- de mogelijke compatibiliteit van de Site met een specifiek materiaal of specifiek computersysteem.

In geen geval zal Q-PARK aansprakelijk zijn voor onregelmatigheden die te wijten zijn aan software die aan derden toebehoort, of deze nu al dan niet in de website werden ingebouwd of met de website werden geleverd.

In geen geval zal Q-PARK aansprakelijk zijn voor rechtstreekse of onrechtstreekse en/of immateriële, al dan niet voorzienbare schade (hierbij inbegrepen winstderving of gemiste kans, …) die voortkomt uit het materiaal en/of het gebruik van de Site of uit de volstrekte of gedeeltelijke onmogelijkheid de functionaliteiten van de Site te gebruiken.

De hyperlinks die op de Site aanwezig zijn en die de Gebruiker naar andere internetsites kunnen verwijzen, dienen er enkel voor de Gebruiker bij het opzoeken te helpen. In ieder geval verklaart de Gebruiker de kenmerken en de begrenzingen van het internet te kennen en in het bijzonder haar technische prestaties, de tijd die nodig is om gegevens te raadplegen, te ondervragen of over te dragen en de risico's verbonden aan de veiligheid van de communicatieverbindingen.

Q-PARK wijst iedere aansprakelijkheid af in geval van niet-uitvoering of gebrekkige uitvoering van de Dienst, die te wijten is aan de Gebruiker of aan een derde die vreemd is aan de Dienst of aan een geval van overmacht zoals gedefinieerd door de rechtsspraak.

Noch tegen Q-PARK noch tegen zijn verzekeraars zal enig beroep kunnen worden uitgeoefend in geval van gebruik door een derde van de aan de Gebruiker meegedeelde QR-code, of in geval van bedrieglijk gebruik ervan.

ARTIKEL 11 - KLACHTEN

Verzoeken om informatie of verduidelijkingen en eventuele klachten dienen te worden gericht aan de Q-Park Klantendienst en dit per e-mail aan de hand van het contactformulier onder de rubriek “Klantendienst”.


ARTIKEL 12 - INTELLECTUELE EIGENDOM

12.1. Algemeen
De Site, haar inhoud en alle elementen die er deel van uitmaken, zijn originele ontwerpen waarvan de intellectuele eigendomsrechten en/of exploitatierechten integraal toebehoren aan de vennootschappen van de groep Q-Park. Het gaat meer in het bijzonder over de auteursrechten, de rechten op de databanken, het merkenrecht en het recht op tekeningen en modellen.

De Site, evenals alle toegankelijke elementen, software, databanken, teksten, informatie, analyses, fotos, grafische vormgeving, logo’s, klanken, videos, en in het algemeen alle andere gegevens die de Site inhoudt, blijven de exclusieve eigendom van de groep Q-PARK of, in voorkomend geval, van hun respectievelijke eigenaars waarmee Q-PARK gebruiksakkoorden heeft afgesloten. Alle reproductierechten worden voorbehouden.

Aan de Gebruiker wordt een niet-exclusief en niet-overdraagbaar recht toegekend de Site en de gegevens die erin voorkomen in een private context te gebruiken. Dat gebruiksrecht bestaat uit (i) een recht tot het online raadplegen van de gegevens en informatie die de Site bevat, en uit (ii) een reproductierecht dat bestaat uit het recht tot afdrukken en/of saven van de geraadpleegde gegevens en informaties. Dit gebruiksrecht wordt slechts toegekend voor een strikt persoonlijk gebruik.

Het niet-nakomen van deze bepalingen maakt een daad van vervalsing uit, waarvoor de dader strafrechtelijk en/of burgerrechtelijke aansprakelijk kan worden gesteld. Q-PARK behoudt zich het recht voor gerechtelijke vervolgingen in te stellen tegen de dader voor de bevoegde rechtbanken. Er mag geen hyperlink naar de website www.q-park-resa.fr in werking gesteld worden zonder het uitdrukkelijk schriftelijk en voorafgaand akkoord van Q-PARK.

12.2. Software
Het gebruik van gedownloade software op de Site om zich toegang te verschaffen tot bepaalde Diensten of functionaliteiten, is onderworpen aan de voorwaarden van de bijbehorende licentie. De Gebruiker verbindt zich ertoe deze software slechts te installeren, te kopiëren of te gebruiken na voorafgaandelijk ingestemd te hebben met de voorwaarden van deze licentie.

Wat betreft de software waar geen licentie bijhoort, wordt aan de Gebruiker een tijdelijk, privaat en persoonlijk gebruiksrecht toegekend dat niet-exclusief en niet-overdraagbaar is teneinde, met uitzondering van elk ander gebruik, hem toegang te geven tot Diensten en functionaliteiten die hij zonder deze software niet zou kunnen gebruiken. De Gebruiker die deze software installeert of gebruikt, verbindt zich ertoe deze voorwaarde te respecteren.

ARTIKEL 13 - BESCHERMING VAN DE PERSOONSGEGEVENS

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, worden de gegevens die noodzakelijk zijn om Bestellingen te kunnen verwerken en uit te voeren aangeduid met een asterisk op de webpagina’s van de Site.

De andere verzoeken om informatie die facultatief kunnen worden beantwoord of de informatie betreffende de belangstelling van de Gebruiker in aanbiedingen die tot hem kunnen gericht worden, zijn bedoeld om de Gebruiker beter te kennen en om het aan hem bestemde aanbod van Diensten te verbeteren.

Behoudens verzet van de Gebruiker kunnen de vennootschappen van de groep Q-Park ertoe worden gebracht deze facultatief meegedeelde informatie betreffende de Gebruiker mede te delen aan de andere vennootschappen van de groep of aan hun partners.

Behoudens verzet van de Gebruiker op het ogenblik van de aanmaak van zijn account, die hij op ieder ogenblik kan wijzigen, kan Q-PARK per e-mail informatie verzenden om de Gebruiker in staat te stellen een beter inzicht te laten verwerven in de Diensten en in de Website, evenals om hem promoties aan te bieden.

De persoonsgegevens van de Gebruiker worden verzameld en verwerkt door Q-PARK met het oog op de verwerking van bestellingen en de toekenning van promotiecodes.

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, beschikt de Gebruiker steeds over een toegangsrecht, een recht tot wijziging, tot verbetering en schrapping van de gegevens die hem aanbelangen. Dit recht kan hij uitoefenen door zich te wenden tot de Klantendienst : Q-PARK RESA 1930 Zaventem, Belgicastraat, 3 bus 6. Een afschrift van een identiteitsbewijs dient bij ieder verzoek gevoegd te zijn.

ARTIKEL 14 - TOEPASSELIJK RECHT

Deze Algemene Verkoopvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht. De rechtbanken van Brussel zijn exclusief bevoegd om kennis te nemen van iedere betwisting omtrent de uitlegging en/of de uitvoering ervan.

Laatst bijgewerkt 03/09/2018