Uw dagelijkse parking partner | Q-Park

Meer weten

Ontdek de producten, diensten, verbintenissen en het bedrijf Q-Park

Q-Park, uw ideale partner

partenaires_q-park

De parkeermarkt heeft de voorbije jaren een opmerkelijke evolutie gekend, met een belangrijke modernisering van de parkings. Q-Park France is de uitdager van de markt en investeert heel veel energie in het opnieuw uitvinden van het beroep door een duurzame groei na te streven en steeds nauw samen te werken met de betrokken partijen.

Q-Park positioneert zich als vertrouwenspartner van steden en kan oplossingen bieden voor parkeerproblemen in steden. Het beheer van de stadsmobiliteit is een grote uitdaging geworden voor steden. Dankzij zijn kennis kan Q-Park deze spelers begeleiden bij hun projecten om het stadsverkeer in het centrum vlotter te laten verlopen.

Q-Park hanteert een globale aanpak en combineert kennis dankzij onderzoek en ontwikkeling, een unieke architecturale integratie in de omgeving en de operationele uitbating van parkings.

Q-Park treedt op als investeerder, bouwheer en uitbater in het kader van delegatie van openbare diensten, leveren van diensten, verhuur en commerciële lease of volle aankoop.

Q-Park handelt ook als commerciële partner, draagt bij aan de lokale dynamiek en speelt in op de verschillende parkeerproblemen. Q-Park werkt samen met tal van partners op nationaal of lokaal niveau (autobouwers, mobiliteitspartner en samenwerkingseconomie, concert-/evenementzalen, hotels, restaurants, organisatoren van beurzen en evenementen, bedrijven, ...)
 

Ten dienste van steden

Q-Park biedt oplossingen volgens de parkeerbehoeften van steden.

Gemeentebesturen en gemeenschappen richten zich tot parkeerprofessionals om stadsruimtes in te richten, de aanwezige oplossingen te optimaliseren en parkings te beheren.

Q-Park is een belangrijke schakel in de mobiliteitsketen en stelt zijn kennis ter beschikking aan private of openbare opdrachtgevers door oplossingen voor te stellen die tegelijk beantwoorden aan de parkeerbehoeften maar ook meer ruimte bieden aan voetgangers en de stad mooier maken.

Op basis van deze visie heeft Q-Park zijn activiteiten verdeeld in drie segmenten:
 • Multifunctionele parkings in het stadscentrum (kantoren, winkels, woonzones)
 • Intermodale parkings (station, luchthaven, bushaltes, fietsparkings)
 • Ziekenhuisparkings
Wat de behoefte van de opdrachtgever ook is, Q-Park stelt steeds de oplossing voor die het best is aangepast aan de realiteit van de bestaande parking of de plaats waar de parking moet komen. Er wordt een gedetailleerde studie uitgevoerd met beslissingnemers en private partners om een contract op maat te maken: uitbatingsovereenkomst, commerciële leasing, delegatie van openbare diensten (concessie of leasing) of verkoop voor voltooiing.
 

Ten dienste van promotoren en planbureaus

Dankzij zijn ervaring en kennis kan Q-Park bouwpromotoren en planbureaus begeleiden in de ontwikkeling van hun projecten door geoptimaliseerde parkeeroplossingen aan te bieden.

Q-park kan studies uitvoeren voor uw projecten om u zo voor te stellen om gedeelde parkings te creëren waarmee u de capaciteit, de kosten en de werking optimaliseert volgens de werkelijke behoeften, en waardoor u dus deelneemt aan een duurzame ontwikkeling van steden.
 

Ten dienste van bouw en renovatie

Q-Park garandeert de financiering en stuurt het ontwerp, de bouw en renovatie van parkeerinfrastructuren, maar houdt rekening met de architectuur van de omliggende gebouwen.

Het team Bouw en Ontwikkeling van Q-Park heeft de professionele vaardigheden die zijn vereist om een hoogkwalitatief bouwwerk op te leveren en streeft er steeds naar om werk af te leveren dat de opgelegde normen en vereisten overstijgt.

Alles wordt in het werk gesteld om het gebouw zo goed mogelijk te laten opgaan in de omgeving. Tijdens een overleg tussen de Opdrachtgever en de architect van Bâtiments de France wordt vastgelegd hoe de toegangen tot de parking moeten worden aangelegd volgens de historische stadscentra en de bovengrondse indeling.

Q-Park kiest voor elk project een bouwpartner volgens de lokale context, de techniciteit van de uit te voeren werken en de mogelijkheid om te beantwoorden aan de architecturale vereisten die de House Style oplegt.

Bedrijven die met Q-Park samenwerken moeten ook de milieurichtlijnen respecteren.
 

Ten dienste van uw bedrijf

De belangrijkste richtlijnen van het commerciële beleid van Q-Park hebben als doel om deel te nemen aan de lokale dynamiek en te beantwoorden aan de diverse parkeerproblemen.

Door partner te worden van Q-Park kunt u ook uw omzet verhogen, uw kosten verlagen of uw klanttevredenheid verhogen, wat uw behoeften ook zijn. Q-Park biedt steeds een oplossing op maat van uw bedrijf om zo tot een win-win-situatie te komen.

Onze Q-Park parkings hebben diverse partners:
 • Hotels,
 • Handelszaken in de buurt,
 • Restaurants/Bars,
 • Sportclubs,
 • Theaters/Bioscopen/Concertzalen,
 • Beurzen, culturele evenementen, spektakels,...
Parkeren is niet het doel op zich. Hoewel dit belangrijk is, brengt een parking ook meer dynamiek met zich mee voor de economie en de handel. Q-Park luistert naar zijn omgeving en ontwikkelt lokaal synergieën.

Q-Park stelt u het volgende voor naargelang uw behoeften:
 • Voorkeurstarieven voor uw klanten of uw medewerkers
 • Beveiligde parkings voor uw klanten
 • Zichtbaarheid op onze website
Q-Park beantwoordt aan de behoeften van uw bedrijf door oplossingen op maat aan te bieden dankzij verschillende producten: abonnementen, forfaits of andere oplossingen.
 

Ten dienste van uw reputatie

Met meer dan 14 miljoen bezoekers per jaar en meer dan 20.000 abonnees die onze diensten dagelijks gebruiken, zijn de parkings van Q-Park uitgelezen plaatsen voor uw advertentiecampagnes.

Neem contact op met ons voor meer informatie over de mogelijkheden om advertenties in onze parkings te plaatsen.