Reserveer een parking met enkele klikken

ABONNEREN

Verzoek tot opzegging van mijn abonnement "Handenvrij" optie

Vul het onderstaande formulier in om uw abonnement op te zeggen:

In overeenstemming met de Algemene Verkoopsvoorwaarden, zal voor alle aanvragen die voor de 10e van de maand worden verstuurd, de annulering van kracht worden aan het einde van de lopende maand.

(Verplichte velden) Verplichte velden

Voor verzoeken die vóór de 10e worden verzonden, wordt de annulering aan het einde van de lopende maand van kracht.

De met een sterretje aangegeven informatie is essentieel voor het beheer van uw aanvraag De verzamelde informatie wordt, met uw toestemming en om u het antwoord op uw vragen te kunnen geven, verwerkt voor het beheer van uw aanvraag. Door het invullen van dit formulier gaat u ermee akkoord dat de door u ingevoerde gegevens verwerkt kunnen worden ten behoeve van het beheer van uw abonnementscontract. De ontvangers van deze gegevens zijn de leden van Q-Park die verantwoordelijk zijn voor klantrelaties en websitebeheer. U hebt het recht van toegang, rectificatie, verwijdering en overdraagbaarheid van uw gegevens en het recht om de verwerking van uw gegevens te beperken of te weigeren. Deze rechten kunnen worden uitgeoefend ten gunste van de verantwoordelijke voor de verwerking, Q-Park France, 1 rue Jacques-Henri Lartigue 92130 Issy-Les-Moulineaux, vertegenwoordigd door haar Gedelegeerd Bestuurder, Michèle Salvadoretti. Voor meer informatie over uw rechten en hoe u deze kunt uitoefenen, leest u ons Privacy Statement. Elke aanvraag moet van een fotokopie van een actueel identiteitsdocument vergezeld zijn. In geval van betwisting kunt u een klacht indienen bij de Commission Nationale Informatique et Libertés (CNIL).