Klantendienst België - Q-Park Résa: reserveer uw parking met enkele klikken!

Helpen

Q-Park helpt u alle antwoorden op uw vragen

Klantendienst België

Telefonisch :

Het Q-Park Résa België team staat tot uw beschikking op +32 (0) 2 711 17 00 van maandag tot en met donderdag 8h30 tot 17h30 vrijdag van 8h30 tot 16h45.

Informatie: Reserveren/annuleren kan enkel op www.q-park-resa.fr, niet telefonisch.
 

Via internet :

Stuur uw berichten via dit formulier. Het Q-Park Résa team antwoordt u zo snel mogelijk.

(Verplichte velden) Verplichte velden

Overeenkomstig de wet van 8 december 1992 tot bescherming van de persoonlijke levenssfeer ten opzichte van de verwerking van de persoonsgegevens, beschikt de Gebruiker steeds over een toegangsrecht, een recht tot wijziging, tot verbetering en schrapping van de gegevens die hem aanbelangen. Dit recht kan hij uitoefenen door zich te wenden tot de Klantendienst : Q-PARK RESA 1930 Zaventem, Belgicastraat, 3 bus 6. Een afschrift van een identiteitsbewijs dient bij ieder verzoek gevoegd te zijn.